Pupuh Sunda

Pupuh merupakan sebuah bentuk puisi tradisional bahasa Sunda yang memiliki jumlah suku kata tertentu di setiap barisnya. Pupuh biasanya dibacakan dengan cara dinyanyikan (nembang) dan dibawakan dalam sebuah pentas drama teatrikal sunda. Terdapat 17 jenis pupuh, masing-masing pupuh memiliki makna dan sifat tersendiri serta  digunakan untuk tema cerita yang berbeda.

Berikut adalah jenis-jenis pupuh:

 • Asmarandana, bertemakan cinta kasih, birahi
 • Balakbak, bertemakan lawak, banyolan
 • Dangdanggula, bertemakan ketentraman, keagungan, kegembiraan
 • Durma, bertemakan kemarahan, kesombongan, semangat
 • Gambuh, bertemakan kesedihan, kesusahan, kesakitan
 • Gurisa, bertemakan khayalan
 • Jurudemung, bertemakan kebingungan
 • Kinanti, bertemakan penantian
 • Ladrang, bertemakan sindiran
 • Lambang, bertemakan lawak dengan aspek renungan
 • Magatru, bertemakan penyesalan
 • Maskumambang, bertemakan kesedihan yang mendalam
 • Mijil, bertemakan kesedihan yang menimbulkan harapan
 • Pangkur, bertemakan perasaan sebelum mengemban sebuah tugas berat
 • Pucung, bertemakan rasa marah pada diri sendiri
 • Sinom, bertemakan kegembiraan
 • Wirangrong, bertemakan rasa malu akan tingkah laku sendiri

———————————————————————————————————————-

1. Asmarandana

Eling-eling mangka eling
Rumingkang di bumi alam
Darma wawayangan bae
Raga taya pangawasa
Lamun kasasar lampah
Nafsu nu matak kaduhung
Badan anu katempuhan

Eling-eling masing eling
Di dunya urang ngumbara
Laku lampah nu utama
Asih ka papada jalma
Ucap tekad reujeung lampah
Tingkah polah sing merenah
Runtut rukun sauyunan
Hirup jucung panggih jeung kamulyaana

————————————————————————————————————————-

2. Balakbak

Aya warung sisi jalan rame pisan; citameng
Awewena luas luis geulis pisan; ngagoreng
Lalakina-lalakina los ka pipir nyoo monyet; nyanggereng

Aya warung sisi jalan
Rame pisan ku nu jajan
Tihothat nu ngaladangan
Nu jarajan sukan-sukan

———————————————————————————————————————–

3. Dangdanggula

Mega beureum surupna geus burit
Ngalanglayung panas pipikiran
Cikur jangkung jahe koneng
Naha teu palay tepung
Sim abdi mah ngabeunying leutik
Ari ras cimataan
Gedong tengah laut
Ulah kapalang nya bela
Paripaos gunting pameulahan gambir
Kacipta salamina

Hiji basa, hiji bangsa
Basa bangsa, Indonesia
Hiji bangsa, hiji nusa
Nusa tunggal, Nusantara
Seler-seler, suku bangsa
Di wewengkon, mana-mana
Sakasuka, sakaduka
Wujud bangsa, Indonesia

———————————————————————————————————————-

4. Durma

Moal ngejat sanajan ukur satapak
Geus dipasti ku jangji
Mun tacan laksana
Numpes musuh sarakah
Heunteu niat seja balik
Najan palastra
Mati di medan jurit

Di mamana si penjajah
Pada amarah marudah
Manan kapok anggur gawok
Najan dituyuk diragut
Nagri sadayana
Umumna ngabela
Nyempad rosa, pulitik penjajah
Tapi nu ngajajah
Teu pasrah, teu sadrah
Terus meres, ngahina ngarinah

———————————————————————————————————————-

5. Gambuh

Ngahuleng banget bingung
Heunteu terang kamana nya indit
Turug-turug harita teh, enggeus burit
Panonpoe geus rek surup
Keueung sieun, aya meong

Hulang-huleng, hulang-huleng
Ngahuleng ngaraga meneng
Hate ratug, tutunggulan
Heunteu terang, kaler-kidul
Turug-turug, turug-turug
Harita teh, enggeus burit
Panonpoe geus rek surup
Keueung sieun aya meong

———————————————————————————————————————–

6. Gurisa

Hayang teuing geura beurang
Geus beurang rek ka Sumedang
Nagih ka nu boga hutang
Mun meunang rek meuli soang
Tapi najan henteu meunang
Mo rek buru-buru mulang
Rek terus guguru nembang
Jeung diajar nabeuh gambang

Hayang teuing geura beurang
Geus beurang rek ka Sumedang
Nagih ka nu boga hutang
Mun meunang rek meuli soang
Tapi najan henteu meunang
Mo rek buru-buru mulang
Rek terus guguru nembang
Jeung diajar nabeuh gambang

———————————————————————————————————————–

7. Jurudemung

Mungguh nu hirup di dunya
Ku kersaning anu agung
Ku kersaning anu agung
Geus pinasti panggih
Geus pinasti
Geus pinasti panggih
Jeung dua rupa perkara
Senang paselang jeung bingung

Mungguh hirup di alam dunya
Ku kersaning anu agung
Geus pinasti bakal panggih
Suka bungah jeung kasedih
Dua rupa nu tumiba
Sakabeh jalma di dunya
Senang patumbu jeung bingung
Eta geus tangtu kasorang

———————————————————————————————————————–

8. Kinanti

Budak leutik bisa ngapung
Babaku ngapungna peuting
Nguriling kakalayangan
Neangan nu amis-amis
Sarupaning bungbuahan
Naon bae nu kapanggih

Ari beurang ngagarantung
Pinuh dina dahan kai
Disarada patembalan
Nu kitu naon ngaranna

———————————————————————————————————————–

9. Ladrang

Aya hiji rupa sato leutik
Engkang-engkang, engkang-engkang
Sok luluncatan di cai
Ari bangun arek sarupa jeung lancah

Coba teguh masing telik
Eta gambar sidik-sidik
Sato naon kitu wanda
Reujeung dimana ayana

———————————————————————————————————————–

10. Lambang

Nawu kubang sisi tegal
Nyiar bogo meunang kadal
Nawu kubang sisi tegal
Nyiar bogo meunang kadal
Atuh teu payu dijual
Rek didahar da teu halal

Nawu kubang sisi tegal
Nyiar bogo meunang kadal
Meunang kadal
Atuh teu payu dijual
Rek didahar da teu halal
Da teu halal

———————————————————————————————————————–

11. Magatru

Majalaya, Ciparay, Banjaran, Bandung
Kopo reujeung Cisondari, Cicalengka, Ujung Berung
Rajamandala, Cimahi
Leles, Limbangan, Tarogong

Sukuna pakepit tilu
Panonna opat harerang
Leumpangna semu nu lesu
Ngalengkah teu bisa gancang

———————————————————————————————————————–

12. Maskumambang

Hey manusa mana kaniyaya teuing
Teu aya rasrasan
Kawula make disumpit
Naha naon dosa kula

Naha abong-abong teuing
Nasib abdi jadi hewan
Digawekeun beurang peuting
Dirangket taya rasrasan

———————————————————————————————————————–

13. Mijil

Mesat ngapung putra Sang Arimbi
Jeung mega geus awor
Beuki lila beuki luhur bae
Larak-lirik ninggali ka bumi
Milari sang rai
Pangeran Bimanyu

Aduh Gusti nu Kawasa
Jisim abdi ageung dosa
Pangna abdi gering nangtung
Reh ka sepuh wantun nundung

———————————————————————————————————————-

14. Pangkur

Seja nyaba ngalalana
Ngitung lembur ngajajah milangan kori
Heunteu puguh nu dijugjug
Balik paman sadaya
Nu timana tiluan semu rarusuh
Lurah begal ngawalonan
Aing ngaran Jayapati

Euleuh itu budak gembul
Awak gembru bayuhyuh gawena kedul
Ukur heuay jeung nundutan
Ka sakola unggal poe kabeurangan
He barudak tong nurutan
Ka nu gembul kokomoan
Bisi kedul jeung ogoan
Awal akhir katempuhan

—————————————————————————————————————————-

15. Pucung

Lutung buntung luncat kana tunggul gintung
Monyet loreng leupas luncat kana pager dengdek
Bajing kuning jaralang belang buntutna

Hayu batur urang diajar sing suhud
Ulah lalawora bisi engke henteu naek
Batur seuri urang sumegruk nalangsa

———————————————————————————————————————–

16. Sinom

Warna-warna lauk empang
Aya nu sami jeung pingping
Pagulung patumpang-tumpang
Ratna Rengganis ninggali
Warnaning lauk cai
Lalawak pating suruwuk
Sepat pating karocepat
Julung-julung ngajalingjing
Sisi balong balingbing, sisi balungbang

Harta pada nareangan
Harti pada narabahan
Harta harti sarwa guna
Pada bisa mere bukti
Bisa hasil sapaneja
Sok nyumponan cita-cita
Harta harti song mangpaat
Dapon diraksa taliti

———————————————————————————————————————–

17. Wirangrong

Barudak mangka ngalarti
Ulah rek kadalon-dalon
Enggon-enggon nungtut elmu
Mangka getol mangka tigin
Pibekeleun sarerea
Modal bakti ka nagara
He barudak mangka ngarti
Ulah rek kadalon-dalon
Nungtut elmu jeung pangarti
Masing rajin soson-soson
Pibekeleun hirup tandang
Modal bakti ka nagara
Lemah cai anu urang
Perlu dijaga dibela
Iklan

35 Komentar (+add yours?)

 1. kisah inspirasi penjaga semangat
  Mei 05, 2009 @ 18:55:28

  PertamAAAAaaaaaaaaXXXXXXXx

  hmmm…hatur nuhun,,

  ga bisa bahsa sunda, ada orang minta cariin tugas sunda,
  langsung deh ketemu
  terima kasih banyak akang ryan

  “yoi…sama-sama mas…semoga artikelnya bermanfaat :D”

  Balas

 2. Enang Rokajat Asura
  Mei 19, 2009 @ 09:24:12

  haturnuhun, pas nuju milarian mendak yeuh…
  salam….

  “salam…sami2, ngiring bingah, mugi2 kaanggo artikelna :D”

  Balas

 3. fuji
  Nov 11, 2009 @ 12:20:47

  gw ada tugas antropologi tentang kebudayaan, yang bagus gw bahas apah ya buat tulisan gw

  “ambil tema ttg batik aja bos…lg booming tuh, pasti referensinya jg banyak :)”

  Balas

 4. vira
  Feb 08, 2010 @ 17:56:08

  guuuh . aku ada tugas bahasa sunda tentang pupuh . tp g tau iramanya bgaimana .. wekkzzz

  Balas

 5. Anonim
  Feb 10, 2010 @ 16:45:19

  ada yang laen lagi gak ?
  aku butuhnya sekarang nih !!!!!!!!!!!!

  Balas

 6. gynne
  Jul 28, 2010 @ 19:04:17

  hatur nuhun auy. abdi teh milarian kmana2 teu kapendak oge. eh alhamdulillah kapendak akhirna didieu. tapi masih keneh we lieur da teu teurang artina.

  Balas

 7. asep misdan
  Agu 17, 2010 @ 10:56:55

  bgus hrus si kmbnkka n

  Balas

 8. towmy
  Sep 21, 2010 @ 18:43:26

  hatur nuhun akh kang

  Balas

 9. fira
  Des 08, 2010 @ 17:08:00

  hatur nuhun nya .. 🙂 !

  Balas

 10. Anonim
  Feb 10, 2011 @ 19:43:07

  makasih banget dah gan

  Balas

 11. Arif
  Apr 19, 2011 @ 19:02:25

  terima kasih yah atas informasi pupuhnya!!

  sama-sama 🙂

  Balas

 12. MUSA
  Mei 01, 2011 @ 11:53:41

  BADE TUMAROS…SAHA ANU NYIPTAKEUN PUPUH SUNDA 17 TEH….SARENG LATAR BELAKANG MUNCULNA PUPUH SUNDA DIANTOS PISAN…KANGGO ELMU MURID DI SAKOLA…TI ERMI

  Balas

  • uchie
   Mei 17, 2011 @ 10:08:16

   nu nyiptakeun pupuh teh luluhur urang, tp aya anu oge anu te di ketahui saha nu nyiptakeun’a… sapalih nu terang: kinanti (Sultan Adi E.), sinom (Sn. Giri Kadaton), asmarandana (Sn. Kadatun, Sn. Kalijaga), dangdanggula (Sn. Muriapada), pangkur (Sn. Gesang), wirangrong (Sn. G. Parapen Natapraja), magatru (Sltn Mayagung), gambuh (Sn. Bonang)… awal’a pupuh cma ada 16, (ladrang=pupuh ti sunda) *sumber (Belajar Cepat Karawitan untk SD) -Yaya Ganda Koncara=

   pami aya nu gaduh info langkung lengkap,,di antos pisan… hatur nuhun…

   alhamdulillah tah gening aya nu langkung terang perkawis saha nu nyiptakeunna. hatur nuhun kanggo Uchie, mudah-mudahan tiasa sharing deui nu sanesna, rumaos abdige da nembe belajar ngamumule budaya sunda 🙂

   Balas

 13. @maureensabila
  Jun 20, 2011 @ 20:28:23

  makasiiiih! 😀

  Balas

 14. bagas
  Jul 13, 2011 @ 18:21:38

  ini mun tau aku tau :p

  Balas

 15. putri yoenda maryta
  Agu 07, 2011 @ 11:56:35

  hatur nuhun, abdi tiasa ngarengsekeun tugas saputar pupuh..

  “sami-sami Putri :)”

  Balas

 16. Anonim
  Agu 15, 2011 @ 08:08:53

  beda nya pupuh sama tembang apaan si ? atau sama ?>

  Balas

 17. RizaL vM
  Sep 18, 2011 @ 20:28:22

  Sip,… Hatur Nuhun pisan yeuh yeuh kang,…. Mugia mangfaat ka sarerea …

  Balas

 18. Putri Salma Amalia
  Sep 26, 2011 @ 17:22:53

  hmmmmm…. ada yg bisa ngasih contoh pupuh asmarandana ga ? selain yg itu .. please bwat tugass

  Balas

 19. Anonim
  Okt 07, 2011 @ 20:23:48

  bisa gk tolong contohin pupuh asmarandana yg lain selain yg itu juga jangan yg aya nu lumpuh musafir bwt tgs

  Balas

 20. Anonim
  Okt 07, 2011 @ 20:25:26

  please ya bwat tugas bingung aku bukan orang sunda tapi harus di suruh ngebuat puph sunda yang asmarandana plies ya. buat tugas soalnya

  Balas

 21. Yudi Iskandar
  Nov 02, 2011 @ 10:04:57

  thx aa aftar ryan pas aya tugas langsung ktmu,tpi iyeu pnjang am

  Balas

 22. zulfikri kurniadi
  Nov 02, 2011 @ 10:06:58

  sama juga nieh di suruh guru tugas basa sunda ketemu deh

  Balas

 23. Anonim
  Nov 07, 2011 @ 18:58:38

  kata nya sekarang pupuh aya 18 naha di sini ayana cuma 17

  Balas

 24. Anonim
  Nov 07, 2011 @ 20:17:38

  hatur nuhun kang atas informasi ny saya lagi butuh bnget pupuh 🙂

  Balas

 25. mutiaramutia
  Des 14, 2011 @ 19:15:53

  pupuhnya segini doang 😦
  banyak tugas nih suruhnyaro sebanyak-banyaknya.
  kalo kaya gini temen banyak yg punya

  Balas

 26. Anonim
  Jan 12, 2012 @ 19:06:58

  Abdi milarian pupuh tp teterang nadana, tetiasa,,

  Balas

 27. velashinee
  Feb 23, 2012 @ 09:43:55

  Terima kasih ya mas ryan sudah bantu men-share postingannya. bermanfaat untuk tugas bahasa sunda di sekolah. Hatur nuhun pisan nya??

  Balas

 28. nisa
  Feb 24, 2012 @ 14:04:27

  hmmmm…..
  ketemu dehhh bahan bwat tugas basa sundanya…..
  makasih ya mas ryan…..
  hatur nuhun………..

  Balas

 29. rizkipratamabean
  Mar 11, 2012 @ 00:05:48

  gan… haturnuhun…. dupi agan gaduh hartos sareng makna pupuh kinanti? abdi milarian teu aya…. haturnuhun sateuacanna

  Balas

  • ngopidesain
   Mar 13, 2012 @ 22:12:14

   ari nu ku simkuring dipika wanoh mah makna tina pupuh kinanti teh nyaeta “bertemakan penantian seseorang”, panginten maksadnamah bari ngantosan bari ngahaleuang :D, cik kin urang pilarian deui sugan aya hartosna anu leuwih pas nya hehehe
   tah ari pupuh kinanti nu disanggakeun dina ieu tulisan mah nyaritakeun tentang kalong (kelelawar)
   ———————————–
   Budak leutik bisa ngapung
   Babaku ngapungna peuting
   Nguriling kakalayangan
   Neangan nu amis-amis
   Sarupaning bungbuahan
   Naon bae nu kapanggih

   Ari beurang ngagarantung
   Pinuh dina dahan kai
   Disarada patembalan
   Nu kitu naon ngaranna
   ———————————-

   Balas

 30. rizkipratamabean
  Mar 14, 2012 @ 10:00:13

  haturnuhun juragan…. abdi ngaraos kabantos….

  Balas

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

w

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: